CB stretnutie REMATA

Slovenský CB rádioklub Ťa pozýva na 23. jarné stretnutie užívateľov občianskeho pásma

Stretnutie sa uskutoční 21. a 22. apríla 2017 (piatok a sobota).

Program:

piatok
príchod v popoludňajších hodinách a ubytovanie
osobné stretnutia, opekanie, grilovanie, zábava dlho do noci

sobota
od 8.00
– registrácia účastníkov stretnutia,
– predaj tomboly,
– burza CB techniky a príslušenstva
– osobné stretnutia

10.00
Členská schôdza SCBR
(riadni členovia SCBR majú právo podať návrh na úpravu a doplnenie nižšieho programu ČS písomne do 17.4.2017 na adresu scbr@scbr.sk)
– prezentácia členov
– správa o činnosti SCBR za uplynulé obdobie
– správa o hospodárení SCBR
– správa Kontrolnej a revíznej komisie SCBR
– diskusia
– voľba volebnej a návrhovej komisie
– voľba Prezídia a KRK na ďalšie 2-ročné obdobie
– uznesenie
– záver

po skončení
– vyhlásenie výsledkov súťaží
– odovzdanie ocenení

12:00
– obed

12:45
– tombola

13:30
– organizátori po skončení tomboly pripravili ďalší zaujímavý program – CB jazdu vlakom. Podrobnosti za dozviete tu.

Ubytovanie:
v cene 13 € / osoba / noc je možné rezervovať telefonicky na čísle 0903 565520 u pani Vicenovej.

Stravovanie:
Počíta sa so spoločným obedom formou obedového menu v cene 3,50 – 4,00 €. O možnostiach sa informujte počas stretnutia pri prezentácii.

 

5,323 total views, 6 views today

Komentáre sú uzavreté.