CBPD 2022 – odovzdané denníky

Zoznam prijatých denníkov udávame v poradí, v akom boli doručené. Ak niektorý súťažiaci zistí chybu vo svojom denníku, môže do termínu poslať svoj opravený denník znova (odporúčame do poznámky uviesť “opravený denník”). Hodnotiť sa bude posledný doručený denník.

Termín uzávierky je 21.8.2022, 23:59:59 h. Zatiaľ denníky poslali:

call
Expedícia Stredné Považie
Expedice Trnaváci
Krypto Bratislava
Milan Senica
Dunaj
Kameň
Alan Trnava
expedícia Bažanti
Expedíca Echo
Zdeno Ilava /p
Marian Michalková
Exp. Hnilec
Expedicia Vystrkov
exp. Matej
Exp. Mafia
Expedícia KRTKO
Expedicia Žitava
Emil Ružomberok
Exp. Omega
LQd Košice
exp. Metalurg
exp. Radar
Exp. STOPA
Expedícia Svište
Jano Istebné
exp. Baťovan
Expedícia Dolniaci

 

Loading