CBPD 2022 – odovzdané denníky

Zoznam prijatých denníkov udávame v poradí, v akom boli doručené. Ak niektorý súťažiaci zistí chybu vo svojom denníku, môže do termínu poslať svoj opravený denník znova (odporúčame do poznámky uviesť “opravený denník”). Hodnotiť sa bude posledný doručený denník.

Termín uzávierky je 21.8.2022, 23:59:59 h. Zatiaľ denníky poslali:

 

Loading