Vznik SCBR

Slovenský CB rádioklub (SCBR)
… alebo ako sa to všetko začalo

Slovenský CB rádioklub vznikol v lete roku 1991 ako občianske združenie užívateľov a priaznivcov vysielania na občianskom pásme 27 MHz. SCBR je nezávislá, právne a ekonomicky samostatná organizácia, ktorá háji a koordinuje záujmy členov v zmysle Stanov, ktoré boli schválené a zaregistrované Ministerstvom vnútra dňa 9.7.1991 pod číslom VVS/1-900/90-4025.

Zakladateľmi SCBR boli martinskí a žilinskí cébečkári (Martin Ľadoveň SK-001, Jano Sokolovňa SK-002, Ivan Vrútky SK-003, a Vlado Žilina SK-004). Postupne sa k nim pridávali ďalší nadšenci CB vysielania z miest a obcí po celom Slovensku.

Spočiatku pribúdalo členov len poskromne, ľudia znechutení politikou a núteným organizovaním sa v bývalom režime zväčša nechcú mať nič spoločné so žiadnou uniformnosťou a schôdzovaním. Náš SCBR je však čisto dobrovoľným klubom, je apolitický, otvorený pre všetkých, ktorých spája spoločný záujem, za ktorým vidíme hlavne humanitnú myšlienku nadväzovania vzájomných medziľudských kontaktov, pomoci v núdzových situáciách, výmeny technických skúseností, účelného využitia voľného času pri vzdelávaní sa v oblasti elektro- a rádiotechniky či v zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch.

Kluby či spolky sú bežnou a obľúbenou formou napr. v USA i v západnej Európe. Ich členovia sa aktívne zúčastňujú rôznych športových, spoločenských klubových akcií, pričom často ide o hobby alebo záľubu, ktorej “fandí” alebo sa priamo venuje celá rodina.

Prevzaté z klubového spravodaja CB REPORT (r. 1994)


Dnes sa hlavné ciele SCBR orientujú aj iným smerom. Prezídium klubu i mnohí ďalší členovia sa snažia predstaviť a priblížiť CB prevádzku najmä mladým ľuďom. Tí mnohokrát nevedia, čo s voľným časom a preto sa bezcieľne potulujú po sídliskách. CB pásmo im ponúkne možnosť spoznávať nových ľudí, nielen zo svojho mesta ale i širokého okolia. Zlepšia sa vo všeobecnom prehľade zo zemepisu Slovenska, nakoľko ich k tomu prinútia uskutočnené nové a nové spojenia… CB prevádzka ich trochu naučí premýšľať nad tým, čo by inak “vyhŕkli” bez zamyslenia. Naučí ich počúvať názory iných, zlepšia sa v komunikácii, vo vyjadrovaní svojich myšlienok. CB pásmo je často spájané s turistikou, pretože mnohí si berú vysielačky so sebou na vysoké kopce a odtiaľ robia spojenia. Je to vždy lepšie a zdravšie, ako pasívne sedieť pred obrazovkou televízora alebo počítača.

Niektoré CB kluby majú tieto ciele ako svoje jediné a venujú výchove mladých cébečkárov veľmi veľa času.

Loading

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*