Prihláška za člena SCBR

Pre tých, ktorí sa rozhodli získať členstvo v SCBR, sme pripravili online registračný formulár, ktorý v plnom rozsahu nahradzuje papierovú verziu prihlášky.
Členstvo je platné až po uhradení členského príspevku 5€/rok (od dátumu zaplatenia).

Pre pomoc klikni myšou na otázniky pri položkách formulára.
Ďakujeme za prihlásenie

17,907 total views, 1 views today

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
?
v tvare: dd/mm/yyyy
obec
PSČ
?
5 číslic bez medzier
ulica a č. domu
okres
Telefón
E-mail
Volačka
Domáci kanál
Kedy na príjme?
Členské uhrádzam:
?
vyber: poštovou poukážkou / v hotovosti na stretnutí