CB report elektronicky

Počas CB stretnutia na Remate (22.4.2017) padlo niekoľko návrhov, ako ďalej distribuovať klubový časopis CB REPORT.  Mnohí členovia klubu už dlhší čas navrhujú redakcii digitálnu formu časopisu, o ktorú teraz prejavili záujem viacerí, pritom však stále máme členov klubu, ktorým je CB REPORT často jediným pojítkom s okolitým CB svetom počas roke.

Preto sme z rozhodnutia členskej schôdze pripravili tento formulár, ktorým sa člen SCBR môže dobrovoľne rozhodnúť a vzdať sa tlačenej verzie. Automaticky na uvedenú e-mailovú adresu príde notifikácia a rovnako na ňu bude zasielaný CB REPORT vo formáte PDF.

O elektronickú verziu CB reportu môžu žiadať len tí členovia SCBR, ktorí majú zaplatený členský príspevok na daný kalendárny rok. Ak nie ste, ani ste nikdy neboli členom SCBR, prihláste sa a CB report vám bude zasielaný v papierovej alebo digitálnej forme podľa vášho výberu.


    Zaškrtnutím tohto políčka dávam súhlas so zrušením zasielania tlačenej verzie CB REPORTu na moju poštovú adresu a zároveň žiadam o zasielanie elektronickej verziu na moju e-mailovú adresu.

    Loading