Zverejňovanie

rok 2017

 • zápisnica z Výročnej členskej schôdze SCBR
  Remata, 22.4.2017
 • správa o kontrole hospodárenia SCBR
  Remata 21.4.2017

rok 2016

 • zápisnica z Výročnej členskej schôdze SCBR
  Remata, 16.4.2016
 • správa o kontrole hospodárenia SCBR
  Remata 15.4.2016

rok 2015

 • zápisnica z Výročnej členskej schôdze SCBR
  Remata, 11.4.2015
 • správa o kontrole hospodárenia SCBR
  Remata 10.4.2015

Loading