CBPD – Kam ideme súťažiť

Tento formulár slúži výhradne na oznámenie ostatným užívateľom CB, odkiaľ  plánujete účasť v CB poľnom dni. V žiadnom prípade nejde o prihlasovanie a nárokovanie si kóty.

Error: Contact form not found.

Loading