CBPD – zaslanie denníka

Chyba skriptu spôsobila nefunkčnosť odosielania denníkov cez túto stránku. Prosím pošlite svoje denníky e-mailom na adresu martin.znasik@gmail.com ako prílohu .

338 total views, 1 views today