MDD CB závod – propozície

Organizátor:            Slovenský CB rádioklub
Termín:                     sobota 19.6.2021 (16:00 – 18:00)
dátum bol zvolený podľa inej akcie – v ten istý deň sa koná CB fair play závod a na kopcoch bude dostatok staníc
CB pásmo:                “C” (26.965 – 27.405 MHz)
Povolený mód:        FM

MDD CB závod je určený pre stanice obsluhované operátormi, ktorí v deň konania pretekov nedovŕšili vek 18 rokov. V pretekoch je možné vysielať z územia Slovenska a Českej republiky, nadväzovať spojenia možno so stanicami vysielajúcimi z územia Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska a Nemecka, ako aj s operátormi staršími ako 18 rokov.

Vekové skupiny:

  • deti – do 14,99 rokov
  • juniori – 15 až 17,99 rokov

Každá veková skupina sa vyhodnocuje samostatne. Povolená je len SINGLE kategória, z jednej rádiostanice však môže pracovať aj viac operátorov rovnakej alebo rôznej vekovej skupiny.

Asistencia dospelého je povolená (doprava, vybudovanie pracoviska, technická podpora, občerstvenie a pod). Asistent však NESMIE uskutočňovať súťažné spojenia.

Denník:
V hlavičke denníka (alebo v texte e-mailu) musí byť uvedené: meno a priezvisko súťažiaceho, volačka, miesto vysielania a vek súťažiaceho.

Do denníka sa zapisuje: čas, volačka, QTH (prípadne aj názov portejblu), report, vek operátora protistanice. Podľa veku operátora protistanice sa za spojenie pridelí istý počet bodov.

Bodovanie:
Za spojenie s protistanicou, ktorej operátor má menej ako 15 rokov, sa prideľuje 10 bodov. Za spojenie s protistanicou, ktorej operátor má 15 až 17,99 rokov, sa prideľuje 5 bodov. Za všetky ostatné spojenia sa prideľuje 1 bod. Bodovanie môže spraviť súťažiaci, alebo ho urobí organizátor.

Vyhodnotenie:
Súťažný denník sa posiela výhradne v elektronickej podobe v niektorom z týchto formátov: .txt, .c6v, .doc, .xls e-mailom na adresu  alebo aj cez webové rozhranie na www.scbr.sk do 26.6.2021. Denníky zasielajú len súťažné stanice, denníky pre kontrolu „checklog“ nie je nutné posielať. Podľa získaných bodov zostaví organizátor poradie v oboch kategóriách. V prípade rovnosti bodov určujú poradie na prvých troch miestach nasledovné kritériá:

  • vyšší počet spojení
  • nižší vek (podľa dátumu narodenia)

Výsledky budú zverejnené na webstránke www.scbr.sk a ceny budú odovzdané na jesennom CB stretnutí na Donovaloch.

Príklad zápisu a bodovania

#    dátum a čas           volačka a QST                report   vek   body

  1.   19.6.2021, 16:01  |  Robo Horná Dolná         |  59  |   14    |  10
  2.   19.6.2021, 16:03  |  Calimero Poprad            |  59  |   37    |    1
  3.   19.6.2021, 16:04  |  Pestúnka Bánovce          | 59   |  15     |    5
  4.   19.6.2021, 16:06  |  Ivan Považská Bystrica | 59   |  48     |    1
  5.   19.6.2021, 16:10  |  Sova Pezinok                   |  59  |  17      |    5
  6.   ……

 733 total views,  1 views today