MDD CB závod – propozície

Organizátor:            Slovenský CB rádioklub
Termín:                     sobota 24.6.2023 (14:00 – 16:00)
dátum bol zvolený podľa inej akcie – v ten istý deň sa koná závod 4 ročné obdobia a na kopcoch bude dostatok staníc
CB pásmo:                “C” (26.965 – 27.405 MHz)
Povolený mód:        FM

MDD CB závod je určený pre stanice obsluhované operátormi, ktorí v deň konania pretekov nedovŕšili vek 18 rokov. V pretekoch je možné vysielať z územia Slovenska a Českej republiky, nadväzovať spojenia možno so stanicami vysielajúcimi z územia Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Ukrajiny, Poľska a Nemecka, ako aj s operátormi staršími ako 18 rokov.

Vekové skupiny:

  • deti – do 14,99 rokov
  • juniori – 15 až 17,99 rokov

Každá veková skupina sa vyhodnocuje samostatne. Povolená je len SINGLE kategória, z jednej rádiostanice však môže pracovať aj viac operátorov rovnakej alebo rôznej vekovej skupiny.

Asistencia dospelého je povolená (doprava, vybudovanie pracoviska, technická podpora, občerstvenie a pod). Asistent však NESMIE uskutočňovať súťažné spojenia.

Denník:
V hlavičke denníka (alebo v texte e-mailu) musí byť uvedené: meno a priezvisko súťažiaceho, volačka, miesto vysielania a vek súťažiaceho.

Do denníka sa zapisuje: čas, volačka, QTH (prípadne aj názov portejblu), report, vek operátora protistanice. Podľa veku operátora protistanice sa za spojenie pridelí istý počet bodov.

Bodovanie:
Za spojenie s protistanicou, ktorej operátor má menej ako 15 rokov, sa prideľuje 10 bodov. Za spojenie s protistanicou, ktorej operátor má 15 až 17,99 rokov, sa prideľuje 5 bodov. Za všetky ostatné spojenia sa prideľuje 1 bod. Bodovanie môže spraviť súťažiaci, alebo ho urobí organizátor.

Vyhodnotenie:
Súťažný denník sa posiela výhradne v elektronickej podobe v niektorom z týchto formátov: .txt, .c6v, .doc, .xls  cez webové rozhranie na www.scbr.sk do 1.7.2023. Denníky zasielajú len súťažné stanice, denníky pre kontrolu „checklog“ nie je nutné posielať. Podľa získaných bodov zostaví organizátor poradie v oboch kategóriách. V prípade rovnosti bodov určujú poradie na prvých troch miestach nasledovné kritériá:

  • vyšší počet spojení
  • nižší vek (podľa dátumu narodenia)

Výsledky budú zverejnené na webstránke www.scbr.sk a ceny budú odovzdané na jesennom CB stretnutí na Donovaloch.

Príklad zápisu a bodovania

  1. 06.2023, 16:01  |  Robo Horná Dolná         |  59  |   14    |  10
  2. 06.2023, 16:03  |  Calimero Poprad            |  59  |   37    |    1
  3. 06.2023, 16:04  |  Pestúnka Bánovce          | 59   |  15     |    5
  4. 06.2023, 16:06  |  Ivan Považská Bystrica | 59   |  48     |    1
  5. 06.2023, 16:10  |  Sova Pezinok                   |  59  |  17      |    5
  6. ……

 

 

Loading