MSR 2024 propozície

Podmienky pre rok 2024

 1. Vyhodnotenie sa uskutoční v jednej spoločnej kategórii (jednotlivci aj expedičné tímy spoločne).
 2. Do hodnotenia MSR budú započítané výsledky tých staníc, ktoré sa pretekov zúčastnia z územia Slovenskej republiky, ich súťažný denník bol zaslaný organizátorovi pretekov a bol vyhodnotený.
  Pre hodnotenie Majstrovstiev SR nie je potrebné opakovane zasielať žiadne denníky, vyhodnocovateľ MSR preberá zverejnené denníky z jednotlivých jednorazových pretekov.
 3. Hodnotiace obdobie je 1. január až 31. december príslušného kalendárneho roka.
 4. Do Majstrovstiev SR sa započítavajú nasledovné preteky:
  1. Zimný CB závod (január)
  2. Éter bez hraníc (máj)
  3. Fair Play závod (jún)
  4. Letní Polní Den ČL (júl)
  5. Slovenský CB poľný deň (august)
  6. Podzimní éter 33 (september)
  7. CB maratón 48 (október)
 5. Bodovanie jednotlivých pretekov:
  1. 100 bodov získa stanica s najvyšším bodovým ziskom vysielajúca v pretekoch z územia Slovenska.
  2. Ostatní súťažiaci získajú body ako percentuálny podiel k výsledku víťaznej stanice zaokrúhlený na celé body.
 6. Víťazom sa stane stanica s najvyšším bodovým ziskom po všetkých pretekoch. Víťazná stanica získa diplom a titul Majster SR v práci na CB.
 7. Vyhodnocovateľom je Števo Zvolen (SK-525).

Loading