MSR 2024 – priebežné poradie

Táto tabuľka zobrazuje aktuálne priebežné poradie MSR. Zatiaľ bol vyhodnotený jediný pretek a to Zimný CB Závod, po ktorom sa vedenia ujala expedícia Bažanti. Pokračovať budeme súťažou Éter bez Hraníc.

MSR2024_1

Loading