Správa o kontrole hospodárenia SCBR

Správa o kontrole hospodárenia SCBR
za obdobie od 3.5.2014 do 10.4.2015

Počiatočný stav k 3.5.2014 činil 364,80 €.

Príjmy:
– z členských príspevkov  …….. 218,00 €
– štartovné CB poľný deň ……..     5,00 €
SPOLU: ………………………….  223,00 €

Výdaje:
– poštovné ………………………..  30,75 €
– ceny do súťaží…………………  48,10 €
– náklady na CB REPORT ……    0,00 € (uhradené sponzorsky)
SPOLU:  …………………………  78,85 €

Konečný stav k 10.4.2015 činí 508,95 €

K danému dňu má Slovenský CB rádioklub 37 členov, z toho 4 čestných. Dvaja poslali prihlášku, no k dnešnému dňu nezaplatili členský príspevok. V peňažnom denníku neboli zistené žiadne nedostatky.

Remata, 10.4.2015
Ondrej Kučera, v.r.
Róbert Dezorzo, v.r.

Loading