Správa o kontrole hospodárenia SCBR

Správa o kontrole hospodárenia SCBR
za obdobie od 10.4.2015 do 15.4.2016

Počiatočný stav k 10.4.2015 činil 508,95 €.

Príjmy:
– Z členských príspevkov ……………. 283,00 €
– Štartovné CB Poľný deň …………..   10,00 €
– Poplatok za burzu ………………….    14,00 €
SPOLU …………………………………  307,00 €

Výdaje:
– Poštovné ……………………………..   18,90 €
– Ceny do súťaží ……………………..   48,67 €
– Náklady na CB REPORT  ………..     0,00 €  (uhradené sponzorsky)
– Kancelárske potreby ………………     1,19 €
SPOLU …………………………………   68,76 €

Konečný stav k 15.4.2016 činí 747,19 €     

K danému dňu má SCBR 48 členov. Z toho 5. čestných a dvaja poslali prihlášku, no ku dnešnému dňu neposlali členské. V peňažnom denníku neboli zistené žiadne nedostatky.

Remata, 15.4.2016
Róbert Dezorzo, predseda KRK SCBR, v.r.
Ondrej Kučera, v.r.
Oľga Rudzanová, v.r.

Loading