Správa o kontrole hospodárenia SCBR

Kontrolná a revízna komisia SCBR vykonala kontrolu hospodárenia za obdobie od 15.4.2016 do 21.4.2017.

Počiatočný stav k 15.4.2016 činil 747,19 €.

Príjmy:

 1. z členských príspevkov …………………………………… 341,00 €
 2. štartovné CB poľný deň + sponzorské dary ……   60,00 €
 3. poplatky za burzu …………………………………………….  14,00 €
  Príjmy spolu …………………………………………………… 415,00 €

Výdaje:

 1. Poštovné …………………………………………………………    91,00 €
 2. Ceny do súťaží ………………………………………………..  199,33 €
 3. CB report …………………………………………………………  222,24 €
 4. kancelárske potreby ……………………………………….       0,75 €
  Výdaje spolu …………………………………………………..  513,32 €

Konečný stav k 21.4.2017 činí 648,87 €. V peňažnom denníku neboli zistené žiadne nedostatky.

K danému dňu má SCBR 62 členov, z toho 5 čestných členov.

Na Remate, 21.4.2017
Róbert Dezorzo, predseda KRK SCBR, v.r.

Loading