ÉTER BEZ HRANÍC 2022 – propozície

Slovenský CB Rádioklub spolu Združením CB expedícií MATADOR za podpory CB klubu Česká Lípa, spoločne vyhlasujú 20. ročník Éteru bez hraníc – Memoriál Milana 42

 

Zúčastniť sa môžu všetci užívatelia CB rádiostaníc jednotlivo alebo v tímoch.

 1. Termín závodu.
  sobota 21. mája 2022 od 18:00 h. do
  nedeľa 22. mája 2022 do 08:00 h.
   
 2. Podmienky.
  a.) Účastníci môžu vysielať z ľubovoľného miesta v Českej alebo Slovenskej republike mimo lokátorov JO80NB, JO80OC, JO80OB, JN88UU a JN99JC. Tieto sú vyhradené pre potreby organizátorov. Vzhľadom k súčasnej situácii (covid 19) je možné vysielať aj s prihraničných lokátorov susedných štátov, ale iba po predchádzajúcej dohode a so súhlasom organizátora.
  b.) Je možné použiť len 40 kanálov v rozsahu 26,965 MHz – 27,405 MHz a moduláciu a výkon podľa aktuálne platných povoľovacích podmienok.
   
 3. Prihlášky.
  a.) Súťažiaci sa môžu začať prihlasovať od 1.1.2022, 12:00 najneskôr  do 19.5.2022 do 14:00 – mailom, SMS, el.prihláškou alebo písomne na adrese organizátora.b.) V prihláške je nutné uviesť meno, priezvisko a volačku, miesto súťažného vysielania + náhradné miesto a poštovú adresu hl. operátora. V prípade, že prihlasované miesto je už obsadené, organizátor potvrdí náhradné miesto do súťaže. Rozhodujúci je okamih doručenia prihlášky organizátorovi.c.) Organizátor spätne potvrdí prihlášku a pridelí súťažný volací znak.
  V Českej republike –  CT-xx
  V Slovenskej republike –  ST-xx
  Členovia klubu MATADOR – MT-xx
  Členovia SCBR – SK-xxx (členovia SCBR používajú vlastný volací znak podľa členského preukazu.)                                                                                                                         Členovia ČL – CL-xx (členovia CB klubu Česká Lípa používajú vlastný klubový volací znak)Kóta uvedená v pôvodnej prihláške môže byt zmenená len so súhlasom organizátora súťaže a to najneskôr 48 hodín pred štartom súťaže.e.) Víťaz EBH z minulého ročníku môže z lokátoru, odkiaľ vyhral, pracovať v nasledujúcom ročníku iba ako kontrolná a bonusová stanica. Pokiaľ túto možnosť odmietne, musí si v nasledujúcom ročníku pre svoj súťažný štart vybrať iný lokátor.

  f.) Súťažiaci vysielajúci z územia ČR bude vyhodnotený v českom poradí a súťažiaci vysielajúci z územia SR bude vyhodnotený v slovenskom poradí, bez ohľadu na to, cez ktorý portál sa prihlásil.

 4. Platné spojenia.
  a) Všetky spojenia na území ČR a SR so súťažnými i nesúťažnými stanicami. Spojenia prostredníctvom opakovačov neplatia. Spojenie sa považuje za platné, len ak sa všetky údaje v denníku (súťažný volací znak, volačka, QTH, lokátor) vymenia počas spojenia v éteri.
  Na vymieňanie týchto informácií sa musí použiť iba CB pásmo. Iné komunikačné spôsoby (Telegram, WhatsUp, Viber, Facebook, Hotspot atď) sú zakázané.b) V súťaži sa počítajú s jednou protistanicou nasledovné spojenia:
  – 1 spojenie z domáceho QTH (napr. Roman Modra JN88PI)
  – 1 spojenie z prechodného stanovišťa (portejblu) (napr. Roman Modra /p Zobor JN98BI)
  – 1 spojenie z mobilného stanovišťa (mobilu) (napr. Roman Modra /m Trnava JN88SI)
  vždy však z iného lokátora!
 5. Kontrola
  Združenie MATADOR a SCBR zriadia kontrolné a bonusové stanice, ktoré budú v priebehu súťaže kontrolovať dodržovanie propozícií a zároveň vysielať a tak prideľovať prémiové body za spojenia.
  Volací znak českej aj slovenskej bonusovej stanice bude AA – xxx.
  Tieto stanice si počas celej súťaže vedú poslucháčsky staničný denník, ktorý poslúži pre kontrolu prijatých súťažných denníkov.
 6. Denník
  Súťažiaci vedú staničný denník v elektronickej podobe.                                                  a.) Titulná strana: súťažný volací znak + volací znak expedície resp. súťažiaceho, miesto vysielania, nadmorská výška, lokátor a volačky operátorov a zapisovateľov.b.) Zápis: číslo spojenia, dátum, čas, volačka protistanice (u nesúťažnej stanice). U súťažnej protistanice budeme ako prvú volačku a až po nej súťažný volací znak. Ďalej zapisujeme QTH domáce i prípadné prechodné a lokátor. Reporty nie sú povinné. Pre uznanie platnosti spojenia je hlavným argumentom správny lokátor a je povolená tolerancia jedného lokátoru.
  Príklady zápisu:
  Expedice Radegast Mt-3 /p Čerchov JN69JJ  = platné spojenie
  Expedice Radegast Mt-3 /p JN69JJ = platné spojenie
  Mt-3 /p JN69JJ = platné spojeniec.) Denník vo formáte .c6v odošlite do 14 dní po súťaži e-mailom. Denníky v iných formátoch ako c6v sú možné zaslať len po dohode s organizátorom.d.) Súťažný denník nesmie súťažiaci zverejniť na iných weboch alebo platformách. Súťažný denník je majetkom organizátora a bude zverejnený organizátorom po vyhodnotení súťaže.
 7. Hodnotenie.
  Rozhodujúca je dĺžka spojenia, ktorá sa určuje podľa programu CL6.
  Koeficienty:
  a) spojenie so súťažnou a nesúťažnou stanicou                 1,0
  b) spojenie so súťažnou stanicou MT-xx                             1,2
  c) spojenie so súťažnou stanicou SK-xxx                            1,2
  d) spojenie so súťažnou stanicou AA-xx                                2,0
  e) spojenie so súťažnou stanicou CL-xx                              1,2
  Koeficientom sa násobí počet km z daného spojenia. Výpočet uskutoční vyhodnocovateľ. Pri chybe zápisu QTH portejblovej stanice bude spojenie uznané v prípade správne zapísaného lokátora.                                                                                  
 8. Vyhodnotenie
  Na základe prijatých staničných denníkov (zaslaných podľa štátnej príslušnosti: SR na slovenskú adresu a ČR na českú).
  Organizátori vyhodnotia poradie súťažiacich pre každú republiku zvlášť a spoločne stanovia absolútneho víťaza, ktorý sa stane držiteľom putovného pohára pre daný rok.                                                                                                                                           Vyhodnotenie sa prevádza systémom 1 km = 1 bod. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer na 1 QSO.Výsledky súťaže budú vyhlásené na stretnutí v Holiciach pre ČR. Vyhlásenie výsledkov pre SR bude zverejnené na web stránke SCBR a oficiálne odovzdanie cien bude na jesennom stretnutí Donovaly.
   
 9. Štartovné
  Súťažiaci v ČR zaplatí štartovné 100,- Kč zloženkou na adresu uvedenú v propozíciách alebo na účet 2529855985/0300. Za slovenských súťažiacich hradí štartovné SCBR. Za súťažiacich so znakom MT xx hradí štartovné organizátor.
   
 10. Ceny.
  Za vybrané štartovné organizátor zabezpečí ceny (poháre) v medzinárodnom i národných hodnoteniach.
  1. miesto pohár + diplom
  2. miesto pohár + diplom
  3. miesto pohár + diplom
  Pre všetky slovenské súťažiace stanice bude odmenou pamätný diplom. K dispozícii bude digitálna ako aj papierová forma diplomu. Je na súťažiacom akú formu si vyberie.
  Pre víťaza bude na jeden rok odmenou Česko-Slovenský putovný pohár resp. pre víťaza Slovenskej časti Slovenský putovný pohár.
 11. Rozhodnutie organizátora
  V sporných situáciách je rozhodnutie organizátora konečné.
  Čestné prehlásenie
  Sľubujem na svoju česť, že budem dodržiavať povoľovacie podmienky, nebudem rušiť spojenia ostatných súťažiacich a nezverejním svoj súťažný volací znak pred začiatkom súťaže. Som si vedomý toho, že ak tieto zásady poruším, budem vylúčený zo súťaže.
   
 12. Kontakt na organizátora pre zasielanie prihlášok a štartovného
  v ČR: Václav Mestl Chotěšov 160, 332 14 Plzeň-Jih
  radegast@cbdx.cz
  Tel. 377900636 , Mob. 605588849

  v SR: Štefan Lasab, Námestie Slobody 3, 96001 Zvolen
  stevo.lasab@gmail.com
  Mob. 0905365382
súťažnou

 45,176 total views,  5 views today

Volačka / názov exp.
?
Vložte volačku / názov, pod ktorým budete súťažiť
Email
?
vložte funkčnú e-mail adresu
Hlavný operátor
?
Vlož volačku hl. operátora
Meno a priezvisko
?
Meno a priezvisko pre poštový kontakt
?
zaškrtni, ak si riadnym členom SCBR
SK číslo
?
vlož len trojmiestne číslo, ktoré máš na preukaze člena SCBR, nečlenovia píšu 000
Názov kóty (nadm.výška)
?
Vlož názov kóty a výšku
lokátor
?
vlož lokátor hl. kóty
Názov náhrad. kóty (nadm. výška)
?
Vlož názov náhr. kóty a výšku
lokátor
?
vlož lokátor náhr. kóty
Poznámka / odkaz (Vlož kompletnú poštovú adresu hl. operátora pre prípadné zaslanie diplomu a ceny pre víťazov)
Opíš captcha kód
Opíš captcha kód
?
vložte správny kód

29 reakcií na ÉTER BEZ HRANÍC 2022 – propozície

 1. Alan Trnava povedal:

  Z mojich skúseností tvrdím – Áno je to možné. Už som to tak robil a nebol problém, len musia sedieť dátumy a časy spojení. Je s tým viac roboty, všetko to poprepisovať. Aj v popise expedície treba zapísať správny začiatok a koniec vysielania.

 2. Andrej Senica povedal:

  Zdravim
  Otazka k pouzivaniu dennika pri conteste.
  Je mozne zapisovat udaje o spojeni na expedicke napr. .na papier a dodatocne to doma nahadzat do el. dennika, ci treba zapisovat el. priamo a mat na portejbli notebook?
  (mozno blba otazka, ale CB zapiname po dlhych rokoch opat, kedysi take nebyvalo – 1997-2002 🙂 )
  Vdaka

 3. Expedice Žába povedal:

  Ahoj Števo, no pokud to není pravda, tak jak si vysvětlit ” Účastníci môžu vysielať z ľubovoľného miesta v Českej alebo Slovenskej republike mimo lokátorov JO60LJ, JO80NB, JO80OC, JO80OB, JN88UU a JN99JC. Tieto sú vyhradené pre potreby organizátorov. ” a bod F v minulých ročnících nebyl. Bylo tam jen že Čech se hlásí v Čechách a Slovák na Slovensku. Nic víc. ŽÁDNÉ OMEZENÍ ÚZEMÍ STARTU.

 4. Števo ZV povedal:

  Áno Žáne…bod F je novinka, aby to bolo všetkým jasné. Pretože sa stávalo, že Slovák sa hlásil na Slovenskú kótu cez Český server (nechápem síce prečo). Vašek mi potom písal aby som mu pridelil Slovenskú súťažnú volačku.
  Detto ak Slovenská Exp.Dráčik v roku 2018 štartovala z Moravy a poslala prihlášku najprv mne, musel som ju posunúť Vaškovi a súťažný znak im musel dať on.
  Tým že Slovák vysielal z ČR, mal český znak a bol v českom vyhodnotení.

  To čo ďalej píšeš: “Do loňského rokju, pokud jsem se přihlásil v Čechách, mohl jsem startovat kdekoliv z území Česka či Slovenska a byl jsem hodnocen v Čechách….” ŽIAĽ NIE JE PRAVDA

 5. Expedice Žába povedal:

  Takto to roky fungovalo, funguje a bude fungovať. Vysielaš zo Slovenska, porovnávaj sa so Slovákmi. Vysielaš z Čiech alebo Moravy, budeš v ČR vyhodnotení.
  Ahoj, tak toto, bod f ) je bohužel letošní novinka. V žádných předchozích propozicích EBH to nebylo. Do loňského rokju, pokud jsem se přihlásil v Čechách, mohl jsem startovat kdekoliv z území Česka či Slovenska a byl jsem hodnocen v Čechách. Zrovna tak Slovák se přihlásil u Vás a mohl startovat ze Sněžky, dle do loňska platných propozic, ale hodnocen byl ve slovenské tabulce, zase dle propozic.

 6. Ahoj “Ale kdy” nebyl povzdech k Vám, ale ke mně! Co jsem slyšel tak letos budou Holice o týden dřív, prý tedy i LPD CL bude o týden dřív, ale Váš PD by se měnit neměl a tak bude nejspíš týden před Holicemi. Ale to jsou jen dohady a navíc mé….

 7. Števo ZV povedal:

  Kedy? Nuž, pozorne sleduj stránky a organizátor PD (Marconi) určite čoskoro nejaký dátum vyberie a zverejní.

 8. Ano souhlasím že vysílat na Slovensku je složitější. Jde o toto: Účastníci môžu vysielať z ľubovoľného miesta v Českej alebo Slovenskej republike mimo lokátorov JO60LJ, JO80NB, JO80OC, JO80OB, JN88UU a JN99JC. Tieto sú vyhradené pre potreby organizátorov.
  Tímto jsem tedy nabyl dojmu, že když se přihlásím u nás, tak i budu hodnocen u nás ač budu vysílat odkudkoliv.
  Proto mi ty ostatní body tak nějak protiřečili.
  EBH ze Slovenska asi ne a Váš Polní den bych ještě alespoň jednou zkusil. Kopec vybrán mám. Ale kdy …. ?

 9. števo zv povedal:

  Žáne…
  Len pre vysvetlenie. Asi sa zhodneme, že vysielať z ČR a SR je najmä kvôli Vašej geografii trochu rozdiel. Tým bodom sme chceli zamedziť situácii, aby sa nejaký Slovák neprihlásil do Čiech (povedzme na Snežku napríklad) a bez jediného spojenia so Slovákmi vyhral Slovenskú časť súťaže. To by bol oheň na streche.

  Takto to roky fungovalo, funguje a bude fungovať. Vysielaš zo Slovenska, porovnávaj sa so Slovákmi. Vysielaš z Čiech alebo Moravy, budeš v ČR vyhodnotení.

  Presne tak som ja 2x vyhral EBH z Pradědu a presne tak Exp. Dráčik súťažila u Vás z Moravy v EBH 2018 a tuším skončila šiesta…

  Nehľadaj v tom žiadny zámer, iba čistú logiku.

  BTW Radi ťa u nás na Chopku či Ďumbieri privítame…ak teda ku nám zablúdiš 🙂

 10. Ahoj, ano. Odpověď jsem pochopil. Éter bez hranic získal další hranici. Vše nejlepší do Nového roku přeje Žán Braník Praha. 73

 11. Expedice Žába povedal:

  Ahoj, četl jsem. Rozumím. Žán Braník Praha.

 12. Marconi PE povedal:

  Žáne, na stránkach cbdx.cz Ti bolo odpovedané Vaškom Chotěšov 31.12.2019, 8:54

 13. Ahoj, na cbdx jsem jasnou odpověď nedostal tak se zkusím zeptat zde. Jsem Čech z Čech. Chci vysílat z Chopku (náhr. kota Ďumbier). Komu se mám přihlásit a kam mám poslat deník abych byl hodnocen v českém pořadí?
  Podle propozic, pokud je dobře chápu, když chci startovat na Slovensku, musím se přihlásit na Slovensku a hodnocen budu taky na Slovensku. Přihlásit se z Čech na slovenský kopec a být hodnocen v Čechách není možné (nebo je?).
  A pokud bych se na Slovensku přihlásil budu tedy brán jako “slovenský účastník za kterého platí startovné SBCR” ač jsem Čech z Čech?
  Samozřejmě vše je jen hypoteticky, pokud se přihlásím tak jen někde poblíž Prahy.
  Děkuji za osvětlení pravidel a přeji vše nejlepší do Nového roku, Exp. Žába. 73

 14. števo zv povedal:

  Belmondo. Kasov príspevok bol zrejme písaný ešte v čase, keď na českých stránkach visel štart 20:00, to bol pôvodný štart dlhé roky. Potom to opravili. Čiže všetci to nakoniec mali rovnako.

 15. Belmondo zlin povedal:

  Kaso Žilina v čem máme výhodu? Oproti CZ oproti Slovakum čas je Rovnakej 18.00 casovej posun rovnakej či už ve vaši vláde odsouhlasili letnej cas? To doufam že ne lebo to najvetsi hlouposť som SEC cas tj zimný ten je od prírody pre ostatných moudrych ľudí mam řešeni hneď dve buď zaluze a škreboska na oči a je to řešeni za pár kacek 1€
  všechno dob však no ty vasi bratislavský paštikari nekdy nerozmyslaji

 16. Bleky Košice povedal:

  Svište sa taktiež tešia. Pozdravujeme cely éter.

 17. Števo ZV povedal:

  Vašek ešte zabudol prepísať upravený začiatok. Neboj…A dátumy sú rovnaké, či?

 18. Kaso Žilina povedal:

  Slováci budú mať o 2 hodiny viac času na vysielanie a resp. aj na lepšie výsledky? Je to zámer alebo nedohoda strán. Rozdiel SK a CZ propozíc.
  O termíne nehovorím.

 19. jano-korna povedal:

  Števo , nemas prosim ta kontakt na ex.Brana???? totiz sa mi nacrta (zatial len teoreticka) moznost, ist do jednej unimobunky nedaleko(2,2km) od Velkeho Javornika…….je to mimo chranenej oblasti, ked je sucho da sa tam prist aj autom na miesto cinu……ale presdsa ex.Brana si zvolila Velky Javornik ako prva, tak by som si to rad s nimi dohodol………….kde chcu zakotvit oni a kde ja……………a tak aby dobre bolo.

  -rozhladnu Stratenec nechavam zatial len na neaku poobednu turistiku bez spania.

 20. števo zv povedal:

  Jano ďakujeme za tip, sem tam práve tam niekto zablúdi…naposledy tam boli v okolí na EBH tuším Exp. Trnaváci a po pravde nebola to bohvieaká sláva…oni však boli najprv na chate Spartak a potom na Portáši…ale to je tá istá lokalita.

 21. jano povedal:

  jeden zaujimavy tip pre tych, co hladaju portejbl na EBH (aj ine CB sutaze SK+CZ)………dajte si guuuugl mapssss: “SKI centrum kohutka”……ide tam asfalt. cesta z oboch stran, + neaka chata a hotel (co by chceli spat v teplucku), ale aj otvorena plocha pre auta a anteny (co by chceli spat v aute s mikrofonom v ruke). je to +- 900mnm vysoko.

 22. Števo ZV povedal:

  Raz sme vysielali na dvaja súčasne na Veľkej Javorine.
  Boli sme od seba takých 200-300 metrov.
  Cítili sme sa, ale dalo sa.
  2500m by už malo byť OK.

 23. jano povedal:

  dik, za info.
  ale aj tak otazocka na exp. Brana: nebude vam vadit ak sa rozlozime s CBfidlatkami na rozhladni Stratenec?????

  -osobne neviem odhadnut do akej miery sa mozeme realne navzajom rusit- nemam s tym vobec skusenost (s polskym kamionom v AMku, nulkach a XX watov hej, ale ten zvycajne ako pride tak aj odide)

 24. Števo ZV povedal:

  Samozrejme že môžeš Janči…propozície to nezakazujú.
  Akurát musíš rátať s tým, že pokiaľ budeš mať blízko seba stanicu môžete sa počas závodu “cítiť”.
  Ale 2,5 km by malo byť v pohode…
  Kľudne sa prihlás všetci sa potešíme, novému portejblistovi !

 25. jano povedal:

  taky jeden mala otazka na sutazny pravYdla: ked uz je nahlaseny Velky Javornik (1071mnm), mozem sa prihlasit a ist na rozhladnu Stratenec vzdialenu cca 2,5km….no na tie nase dratovecky je rozhladna(s volnym vyhladom) super pomocnik???

  papa 73 janokorna

 26. Števo ZV povedal:

  Dobre že sa pýtaš Maťo… tieto riadky sú pre všetkých nováčikov v EBH !!!

  Vzorový denník si pozrite napríklad tu: http://www.cbdx.cz/xdenik3064.htm (text násobič si nevšímajte, to doplňuje vyhodnocovateľ !!!)

  Ďalej si prečítajte aj tento článok. Sú v ňom spomenuté najčastejšie chyby v denníkoch v roku 2016.
  http://www.scbr.sk/akcie/eter-bez-hranic-2016-oficialne-vysledky/

  Pekný večer a pekné čítanie…

  Števo ZV

 27. Milan Senica povedal:

  Ahoj Martin, skúsim Ti odpovedať:
  1. Ak sa dobre pamätám tak sa toleruje +- 5 minút je to podobné ako v LPD.
  2.V denníku uvádzaj napr. St1 Milan Senica , Aa20 expedícia Rotunda , Mt1 expedícia Radegast atď.
  3. Číslo denníka protistanice je povinné iba v LPD. U EBH sa nevyžaduje.
  Veľa pekných spojení praje MIlan Senica, kontrolná stanica Aa 40-50.

 28. Maťo povedal:

  Ahojte, mal by som pár otázok ohľadom toho denníka.

  1. Ak si pri súťaži zapisujeme čas spojenia musí byť nutne taký istý ako si zapíše protistanica? Respektíve musíme sa dohadovať na čase s protistanicou ktorý sa zapíše do denníka?

  2. Aby som vedel priradiť koeficient v denníku tak potrebujem zistiť volací znak od protistanice, však? Treba v denníku uvádzať aj presný volací znak protistanice v tvare napr. ST-99 ?

  3. Viem, že v denníku treba uvádzať číslo môjho spojenia. Treba zistovať od protistanice aj číslo pod ktorým ma vedú oni? Lebo viem, že niektorí sa to pýtali pri poľnom dni, ale tam to netrebalo, pýtam lebo tu sú trochu iné pravidlá.

 29. jakub povedal:

  tesim sa na sutaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*