ÉTER BEZ HRANÍC 2024 – propozície

Slovenský CB Rádioklub spolu Združením CB expedícií MATADOR za podpory CB klubu Česká Lípa, spoločne vyhlasujú 21. ročník Éteru bez hraníc – Memoriál Milana 42

 

Zúčastniť sa môžu všetci užívatelia CB rádiostaníc jednotlivo alebo v tímoch.

 1. Termín závodu.
  sobota 25. mája 2024 od 18:00 h. do
  nedeľa 26. mája 2024 do 08:00 h.
   
 2. Podmienky.
  a.) Účastníci môžu vysielať z ľubovoľného miesta v Českej alebo Slovenskej republike mimo lokátorov JO80NB, JO80OC, JO80OB, JN88UU a JN99JC. Tieto sú vyhradené pre potreby organizátorov.
  b.) Je možné použiť len 40 kanálov v rozsahu 26,965 MHz – 27,405 MHz a moduláciu a výkon podľa aktuálne platných povoľovacích podmienok.
   
 3. Prihlášky.
  a.) Súťažiaci sa môžu začať prihlasovať od 1.1.2024, 12:00 najneskôr  do 19.5.2024 do 14:00 – mailom, SMS, el.prihláškou alebo písomne na adrese organizátora.                                                                                                                                    b.) V prihláške je nutné uviesť meno, priezvisko a volačku, miesto súťažného vysielania + náhradné miesto a poštovú adresu hl. operátora. V prípade, že prihlasované miesto je už obsadené, organizátor potvrdí náhradné miesto do súťaže. Rozhodujúci je okamih doručenia prihlášky organizátorovi.                                                                                          c.) Organizátor spätne potvrdí prihlášku a pridelí súťažný volací znak.
  V Českej republike –  CT-xx
  V Slovenskej republike –  ST-xx
  Členovia klubu MATADOR – MT-xx
  Členovia SCBR – SK-xxx (členovia SCBR používajú vlastný volací znak podľa členského preukazu.)                                                                                                                         Členovia CB klubu ČL – CL-xx (členovia CB klubu Česká Lípa používajú vlastný klubový volací znak)                                                                                                                      d.) Kóta uvedená v pôvodnej prihláške môže byť zmenená len so súhlasom organizátora súťaže a to najneskôr 48 hodín pred štartom súťaže.                                                             e.) Víťaz EBH z minulého ročníku môže z lokátoru, odkiaľ vyhral, pracovať v nasledujúcom ročníku iba ako Kontrolná a bonusová stanica. Pokiaľ túto možnosť odmietne, musí si v nasledujúcom ročníku pre svoj súťažný štart vybrať iný lokátor.     f.) Súťažiaci vysielajúci z územia ČR bude vyhodnotený v českom poradí a súťažiaci vysielajúci z územia SR bude vyhodnotený v slovenskom poradí, bez ohľadu na to, cez ktorý portál sa prihlásil.
 4. Platné spojenia.
  a) Všetky spojenia na území ČR a SR so súťažnými i nesúťažnými stanicami sa považujú za platné, len ak sa všetky údaje (súťažný volací znak, volačka, QTH, lokátor) vymenia v čase súťaže.
  Súťažné vysielanie musí byť prevádzané bez cudzej pomoci na frekvenciách a v moduláciách povolených týmito propozíciami. Za cudziu pomoc sa považujú: opakovače, sprostredkované spojenia a spojenia uskutočnené pomocou iných informačných kanálov (Telegram, WhatsUp, Viber, Facebook, Hotspot, atď)               
  b) V súťaži sa počítajú s jednou protistanicou nasledovné spojenia:
  – 1 spojenie z domáceho QTH (napr. Roman Modra JN88PI)
  – 1 spojenie z prechodného stanovišťa (portejblu) (napr. Roman Modra /p Zobor JN98BI)
  – 1 spojenie z mobilného stanovišťa (mobilu) (napr. Roman Modra /m Trnava JN88SI)
  vždy však z iného lokátora!                                                                                                            c) Do súťažného denníku je povolené zapísať iba jedno spojenie na jednu kótu (portejbl). Prípadné ďalšie spojenie na rovnakú kótu je možné zapísať až po 2 hodinách od prvého spojenia a musí byť s inou volacou značkou, než bolo prvé spojenie.
 5. Kontrola
  Združenie MATADOR a SCBR zriadia kontrolné a bonusové stanice, ktoré budú v priebehu súťaže kontrolovať dodržovanie propozícií a zároveň vysielať a tak prideľovať prémiové body za spojenia.
  Volací znak českej aj slovenskej bonusovej stanice bude AA – xxx.
  Tieto stanice si počas celej súťaže vedú staničný denník, ktorý poslúži pre kontrolu prijatých súťažných denníkov.
 6. Denník
  Súťažiaci vedú staničný denník v elektronickej podobe.                                                  a.) Titulná strana: súťažný volací znak + volací znak expedície resp. súťažiaceho, miesto vysielania, nadmorská výška, lokátor a volačky operátorov a zapisovateľov (účastníkov).                                                                                                                                    b.) Zápis: číslo spojenia, dátum, čas, volačka protistanice (u nesúťažnej stanice). U súťažnej protistanice budeme písať ako prvú volačku protistanice a až po nej súťažný volací znak. V oboch prípadoch ďalej zapisujeme QTH domáce i prípadné prechodné a lokátor. Reporty nie sú povinné. Pre uznanie platnosti spojenia je hlavným argumentom správny lokátor a je povolená tolerancia jedného lokátoru.
  Príklady zápisu:
  Expedice Radegast Mt-3 /p Čerchov JN69JJ  = platné spojenie
  Expedice Radegast Mt-3 /p JN69JJ = platné spojenie
  Mt-3 /p JN69JJ = platné spojenie                                                                                              c.) Denník spracovaný v programe DenníkCL6 vo formáte .c6v odošlite do 14 dní po súťaži e-mailom na adresu príslušného organizátora. Denníky v iných formátoch ako .c6v je možné zaslať len po dohode s organizátorom.                                                             d.) Súťažný denník nesmie súťažná stanica zverejniť na iných weboch alebo platformách. Súťažný denník je majetkom organizátora a bude zverejnený organizátorom po vyhodnotení súťaže.
 7. Hodnotenie.
  Rozhodujúca je dĺžka spojenia, ktorá sa určuje podľa programu DenníkCL6.
  Koeficienty:
  a) spojenie so súťažnou a nesúťažnou stanicou                 1,0
  b) spojenie so súťažnou stanicou MT-xx                             1,2
  c) spojenie so súťažnou stanicou SK-xxx                            1,2
  d) spojenie so súťažnou stanicou AA-xx                              2,0
  e) spojenie so súťažnou stanicou CL-xx                               1,2
  Koeficientom sa násobí počet km z daného spojenia. Výpočet uskutoční vyhodnocovateľ. Pri chybe zápisu QTH portejblovej stanice bude spojenie uznané v prípade správne zapísaného lokátora.                                                                                  
 8. Vyhodnotenie
  Na základe prijatých staničných denníkov (zaslaných podľa štátnej príslušnosti: SR na slovenskú adresu a ČR na českú) organizátori vyhodnotia poradie súťažiacich pre každú republiku zvlášť a spoločne stanovia absolútneho víťaza, ktorý sa stane držiteľom putovného pohára pre daný rok.                                                                                         Vyhodnotenie sa prevádza systémom 1 km = 1 bod. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer na 1 QSO. Výsledky súťaže budú vyhlásené na stretnutí v Holiciach. Vyhlásenie výsledkov pre SR bude zverejnené na web stránke SCBR a oficiálne odovzdanie cien bude na jesennom stretnutí.
   
 9. Štartovné
  Súťažiaci v ČR zaplatí štartovné 100,- Kč zloženkou na adresu uvedenú v propozíciách alebo na účet 2529855985/0300. Za slovenských súťažiacich hradí štartovné SCBR. Za súťažiacich so znakom MT xx hradí štartovné organizátor.
 10.  Ceny.
  Za vybrané štartovné organizátor zabezpečí v medzinárodnom i národných hodnoteniach minimálne tieto ceny:
  1. miesto pohár + diplom
  2. miesto pohár + diplom
  3. miesto pohár + diplom
  Pre všetky súťažiace stanice bude odmenou pamätný list (diplom). K dispozícii bude digitálna ako aj papierová forma. Je na súťažiacom akú formu si vyberie.
  Pre víťaza bude na jeden rok odmenou Česko-Slovenský putovný pohár a pre víťaza Slovenskej časti Slovenský putovný pohár.
 11. Rozhodnutie organizátora
  V sporných situáciách je rozhodnutie organizátora konečné.
  Čestné prehlásenie
  Sľubujem na svoju česť, že budem dodržiavať súčasné povoľovacie podmienky, nebudem rušiť spojenia ostatných súťažiacich a nezverejním svoj súťažný volací znak pred začiatkom súťaže. Uvedomujem si, že ak tieto zásady poruším, budem vylúčený zo súťaže.
   
 12. Kontakt na organizátora pre zasielanie prihlášok a štartovného
  v ČR: Václav Mestl Chotěšov 160, 332 14 Plzeň-Jih
  radegast@cbdx.cz
  Tel. +420377900636 , Mob. +420605588849

  v SR: Štefan Lasab, Námestie Slobody 3, 960 01 Zvolen
  stevo.lasab@gmail.com
  Mob. +421905365382
súťažnou

Loading

Volačka / názov exp.
?
Vložte volačku / názov, pod ktorým budete súťažiť
Email
?
vložte funkčnú e-mail adresu
Hlavný operátor
?
Vlož volačku hl. operátora
Meno a priezvisko
?
Meno a priezvisko pre poštový kontakt
?
zaškrtni, ak si riadnym členom SCBR
SK číslo
?
vlož len trojmiestne číslo, ktoré máš na preukaze člena SCBR, nečlenovia píšu 000
Názov kóty (nadm.výška)
?
Vlož názov kóty a výšku
lokátor
?
vlož lokátor hl. kóty
Názov náhrad. kóty (nadm. výška)
?
Vlož názov náhr. kóty a výšku
lokátor
?
vlož lokátor náhr. kóty
Poznámka / odkaz (Vlož kompletnú poštovú adresu hl. operátora pre prípadné zaslanie diplomu a ceny pre víťazov)
Opíš captcha kód
Opíš captcha kód
?
vložte správny kód

11 reakcií na ÉTER BEZ HRANÍC 2024 – propozície

 1. Alan Trnava povedal:

  Z mojich skúseností tvrdím – Áno je to možné. Už som to tak robil a nebol problém, len musia sedieť dátumy a časy spojení. Je s tým viac roboty, všetko to poprepisovať. Aj v popise expedície treba zapísať správny začiatok a koniec vysielania.

 2. Andrej Senica povedal:

  Zdravim
  Otazka k pouzivaniu dennika pri conteste.
  Je mozne zapisovat udaje o spojeni na expedicke napr. .na papier a dodatocne to doma nahadzat do el. dennika, ci treba zapisovat el. priamo a mat na portejbli notebook?
  (mozno blba otazka, ale CB zapiname po dlhych rokoch opat, kedysi take nebyvalo – 1997-2002 🙂 )
  Vdaka

 3. jano povedal:

  jeden zaujimavy tip pre tych, co hladaju portejbl na EBH (aj ine CB sutaze SK+CZ)………dajte si guuuugl mapssss: “SKI centrum kohutka”……ide tam asfalt. cesta z oboch stran, + neaka chata a hotel (co by chceli spat v teplucku), ale aj otvorena plocha pre auta a anteny (co by chceli spat v aute s mikrofonom v ruke). je to +- 900mnm vysoko.

 4. Števo ZV povedal:

  Raz sme vysielali na dvaja súčasne na Veľkej Javorine.
  Boli sme od seba takých 200-300 metrov.
  Cítili sme sa, ale dalo sa.
  2500m by už malo byť OK.

 5. jano povedal:

  dik, za info.
  ale aj tak otazocka na exp. Brana: nebude vam vadit ak sa rozlozime s CBfidlatkami na rozhladni Stratenec?????

  -osobne neviem odhadnut do akej miery sa mozeme realne navzajom rusit- nemam s tym vobec skusenost (s polskym kamionom v AMku, nulkach a XX watov hej, ale ten zvycajne ako pride tak aj odide)

 6. Števo ZV povedal:

  Samozrejme že môžeš Janči…propozície to nezakazujú.
  Akurát musíš rátať s tým, že pokiaľ budeš mať blízko seba stanicu môžete sa počas závodu “cítiť”.
  Ale 2,5 km by malo byť v pohode…
  Kľudne sa prihlás všetci sa potešíme, novému portejblistovi !

 7. jano povedal:

  taky jeden mala otazka na sutazny pravYdla: ked uz je nahlaseny Velky Javornik (1071mnm), mozem sa prihlasit a ist na rozhladnu Stratenec vzdialenu cca 2,5km….no na tie nase dratovecky je rozhladna(s volnym vyhladom) super pomocnik???

  papa 73 janokorna

 8. Števo ZV povedal:

  Dobre že sa pýtaš Maťo… tieto riadky sú pre všetkých nováčikov v EBH !!!

  Vzorový denník si pozrite napríklad tu: http://www.cbdx.cz/xdenik3064.htm (text násobič si nevšímajte, to doplňuje vyhodnocovateľ !!!)

  Ďalej si prečítajte aj tento článok. Sú v ňom spomenuté najčastejšie chyby v denníkoch v roku 2016.
  http://www.scbr.sk/akcie/eter-bez-hranic-2016-oficialne-vysledky/

  Pekný večer a pekné čítanie…

  Števo ZV

 9. Milan Senica povedal:

  Ahoj Martin, skúsim Ti odpovedať:
  1. Ak sa dobre pamätám tak sa toleruje +- 5 minút je to podobné ako v LPD.
  2.V denníku uvádzaj napr. St1 Milan Senica , Aa20 expedícia Rotunda , Mt1 expedícia Radegast atď.
  3. Číslo denníka protistanice je povinné iba v LPD. U EBH sa nevyžaduje.
  Veľa pekných spojení praje MIlan Senica, kontrolná stanica Aa 40-50.

 10. Maťo povedal:

  Ahojte, mal by som pár otázok ohľadom toho denníka.

  1. Ak si pri súťaži zapisujeme čas spojenia musí byť nutne taký istý ako si zapíše protistanica? Respektíve musíme sa dohadovať na čase s protistanicou ktorý sa zapíše do denníka?

  2. Aby som vedel priradiť koeficient v denníku tak potrebujem zistiť volací znak od protistanice, však? Treba v denníku uvádzať aj presný volací znak protistanice v tvare napr. ST-99 ?

  3. Viem, že v denníku treba uvádzať číslo môjho spojenia. Treba zistovať od protistanice aj číslo pod ktorým ma vedú oni? Lebo viem, že niektorí sa to pýtali pri poľnom dni, ale tam to netrebalo, pýtam lebo tu sú trochu iné pravidlá.

 11. jakub povedal:

  tesim sa na sutaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*