CB fotosúťaž 2019

Expedice Kleť si dovoluje vyhlásit třetí ročník síbíčkářského závodu “CB Fotosoutěž” spojenou s vysíláním na CB pásmu.

1. Účast
je dobrovolná, zúčastnit se mohou všichni uživatelé CB radiostanic odevšad neboli odkudkoliv, jednotlivě nebo v týmech.

2. Termín závodu
Sobota 22. 6. 2019 od východu slunce ve 4:40 hodin do jeho západu ve 20:49 hodin. Termín byl vybrán s ohledem na začátek astronomického léta 21. 6. v 17:55 GMT – letní slunovrat. Slunce totiž vstupuje do znamení Raka a tím je mimořádně nakloněno naší soutěži.

3. Podmínky
a) Soutěžící mohou vysílat z libovolného místa na zeměkouli kromě letadel, balonů a vzducholodí.
b) Beztrestně je možno použít pouze CB pásmo dle platného Všeobecného oprávnění pro zemi, odkud stanice vysílá.
c) Účastníci, kteří si chtějí započítat spojení do jiných soutěží, nechť se řídí pravidly těchto soutěží.
d) Soutěžící mohou mít jakoukoli státní příslušnost.

4. Přihlášky
a) Do soutěže se není nutné nikde přihlašovat.
b) Pokud se na jedno stanoviště dostaví více účastníků závodu, doporučujeme úsměv a společné foto do soutěže.
c) Bylo by dobré, aby stanice, která má zájem zúčastnit se Fotosoutěže, o sobě dala vědět na již fungujících CB portálech.

5. Platná spojení
a) Všechna spojení se soutěžními i nesoutěžními stanicemi.
b) V soutěži se počítá jedno spojení s každým operátorem v každém druhu modulace (takže lze udělat spojení s “Frantou” na SSB, FM, AM, RTTY,……… – celkem tedy i více spojení s jedním člověkem).
c) Spojení prostřednictvím opakovačů jsou platná.
d) Rovněž platí i všechna CB spojení předem dohodnutá.

6. Kontrola
Vzhledem ke zkušenostem z provozu CB stanic nepovažujeme kontrolu za nutnou. Přesto však, pokud dostaneme upozornění na nesportovní chování “narušitele” od více stanic, bude “narušitel” vyřazen ze soutěže.

7. Deník, soutěžní fotka pořízená v den soutěže
Soutěžící vedou staniční deník v písemné nebo elektronické podobě:
a) Titulní strana by měla obsahovat soutěžní volačku, kterou si soutěžící sám vybere, místo vysílání a lokátor (ten je nepovinný).
b) Zápis musí obsahovat volačku, stanoviště a lokátor (rovněž není povinný) protistanice, pokud je spojení realizováno jinou než FM modulací (vysílání F1D, F2D, G1D, G2D, J1D, J2D, A1D, A2D je možné pouze na kanálech č. 24, 25, 52, 53, 76 a 77), musí být použitý druh modulace uveden v deníku (například v poznámce).
c) Soutěžní fotografie musí být pořízena v den soutěže a musí z ní být patrné, že k soutěži patří (například ručka položená na cimbuří rozhledny a podobně)
d) Deník zašlete výhradně v elektronické podobě v jakémkoli formátu (doporučujeme c6v nebo cokoli co otevřeme, třeba jpg, pdf, doc, ….) do 30. 6. 2019 mailem spolu s jednou soutěžní fotografií velikosti maximálně 0,5 Mb (doporučen je jakýkoliv rozumný formát pro fotky, když ji neotevřeme, má soutěžící smůlu, větší fotky budou rozměrově upraveny).

8. Hodnocení
Budou provádět zcela subjektivně členové expedice Kleť výhradně v tričku s jejím logem, Ti co nebudou mít tričko, budou z hodnotící komise vyloučeni.
Do hodnocení bude zařazena jedna fotka od každého účastníka, ke které bude přiložen deník s nejméně 10ti spojeními, z nichž alespoň jedno bude v jiné než FM modulaci, tedy v SSB nebo AM (uznáno bude i spojení v digimódu, SSTV, RTTY a podobně). Vyhodnocení bude provedeno v termínu LPD CB 2019 na stanovišti expedice Kleť. Do hodnocení nebude zařazena fotka od expedice Kleť.

9. Vyhodnocení
Fotky zařazené do hodnocení a výsledky hodnocení budou zveřejněny na webu. Proti rozhodnutí hodnotící komise se nelze odvolat.

10. Soutěžní výdaje
Účastníci si soutěžní výdaje hradí sami, případně prostřednictvím vlastního sponzora.

11. Ceny
Asi opět nebudou žádné (hledáme seriozního sponzora), odměnou nechť je každému dobrý pocit z realizovaných spojení.

12.) Kontakt na pořadatele
Pro zasílání soutěžních deníků, fotografií a k veškeré komunikaci v souvislosti se soutěží slouží výhradně emailová adresa k tomuto účelu zřízená: cbfoto2017@seznam.cz
Za organizační výbor a expedici Kleť přeje Honza Mřičí hodně spojení a příjemných chvil na CB pásmu.

Čestné prohlášení
Slibuji na svou čest, že budu užívat maximální VF výkon dle platného všeobecného oprávnění, nebudu rušit spojení ostatních soutěžících (a když, tak neúmyslně) a budu zachovávat zásady sportovního chování.


Poznámka správcu portálu:
Komentáre pod týmto článkom sú vypnuté, odporúčame vložiť koment pod článok na stránke CB klubu Česká Lípa, aby sa diskusia neviedla na viacerých serveroch.

Loading

O Marconi PE

Na CB pásme som od januára 1996. Členom Slovenského CB rádioklubu som sa stal v 1997. Som spolu zakladateľom exp. Marco Polo, neskôr exp. Baťovan. Cébečko ma sprevádza takmer všade. V roku 2008 som získal rádioamatérsku koncesiu N a v roku 2010 triedu E so značkou OM4MM. Venujem sa DXingu a kontestingu.
Tento obsah bol zaradený v AKTUALITY. Zálohujte si trvalý odkaz.