Cébečkár roka 2014

Slovenský CB rádioklub v minulosti viackrát udelil titul Cébečkár roka. Jeho držiteľmi sa stali tí užívatelia CB pásma, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o jeho rozvoj a odviedli záslužnú prácu pre CB komunitu na Slovensku.

Za posledných 8 rokov však tento titul nebol udelený nikomu. Nevedne, či to bolo útlmom prevádzky na pásme, alebo len klub zabudol na toto ocenenie. Možno aj preto, že zo strany členskej základne SCBR ako ani z radov ostatných cébečkárov neprišiel žiadny návrh.

Vyzývame preto touto cestou všetkých užívateľov CB pásma na Slovensku, aby Prezídiu SCBR podali návrh, kto z cébečkárov z ich okolia si toto ocenenie za minulý kalendárny rok zaslúži a pripísali aj krátke odôvodnenie svojho návrhu. Na vaše návrhy čakáme do 15. marca 2015 na adrese scbr@scbr.sk. Titul Cébečkár roka doteraz získali 6 cébečkári.

Marconi Partizánske (SK-424)

Loading

O Marconi PE

Na CB pásme som od januára 1996. Členom Slovenského CB rádioklubu som sa stal v 1997. Som spolu zakladateľom exp. Marco Polo, neskôr exp. Baťovan. Cébečko ma sprevádza takmer všade. V roku 2008 som získal rádioamatérsku koncesiu N a v roku 2010 triedu E so značkou OM4MM. Venujem sa DXingu a kontestingu.
Tento obsah bol zaradený v AKTUALITY, SCBR. Zálohujte si trvalý odkaz.