Cébečkár roka 2014

Slovenský CB rádioklub v minulosti viackrát udelil titul Cébečkár roka. Jeho držiteľmi sa stali tí užívatelia CB pásma, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o jeho rozvoj a odviedli záslužnú prácu pre CB komunitu na Slovensku.

Za posledných 8 rokov však tento titul nebol udelený nikomu. Nevedne, či to bolo útlmom prevádzky na pásme, alebo len klub zabudol na toto ocenenie. Možno aj preto, že zo strany členskej základne SCBR ako ani z radov ostatných cébečkárov neprišiel žiadny návrh.

Vyzývame preto touto cestou všetkých užívateľov CB pásma na Slovensku, aby Prezídiu SCBR podali návrh, kto z cébečkárov z ich okolia si toto ocenenie za minulý kalendárny rok zaslúži a pripísali aj krátke odôvodnenie svojho návrhu. Na vaše návrhy čakáme do 15. marca 2015 na adrese scbr@scbr.sk. Titul Cébečkár roka doteraz získali 6 cébečkári.

Marconi Partizánske (SK-424)

 3,240 total views,  1 views today

Tento obsah bol zaradený v AKTUALITY, SCBR. Zálohujte si trvalý odkaz.