Seriál: Problémy s denníkom – 1.

Určite to poznáte. Naplánovali ste si portejbl. Máte za sebou niekoľkohodinové vysielanie, na papieri zapísaných zopár desiatok spojení. Podľa predbežného odhadu predpokladáte super výsledok s vysokým priemerom na jedno spojenie. Prídete domov, prepíšete spojenia do požadovaného formátu v PC a odošlete manažérovi súťaže. A potom často príde sklamanie… Prečo mi organizátor škrtol práve tie najlepšie spojenia…?

Na úvod: ak čokoľvek uvedené v tomto článku nebude fungovať, určite vám pomôže operátor (takmer nonstop) helpdesku Tomáš mobil Roudnice CL31, skype: tomasmobilroudnice, e-mail: cl31@cbdx.cz.

Najpoužívanejším a jediným počítačovým denníkom čisto pre CB pásmo je určite Deník CL6, ktorý bol autorom Bohoušom Česká Lípa CL6 uvedený do voľného užívania koncom roka 2004. Do roku 2009, kedy bol ukončený vývoj programu bolo vydaných 6 verzií a niekoľko desiatok aktualizácií.

Okrem samotného programu slúži cébečkárom aj niekoľko podporných súčastí a to sú databázy volačiek a lokátorov. Každý týždeň (!) ich vydáva Tomáš mobil Roudnice CL31. A práve tieto databázy sú podkladom aj pre kontrolu denníkov vo väčšine súťaží na Slovensku (a v Čechách). V tomto seriáli vám chceme ukázať, akými kontrolami denník po doručení prechádza.


Inštalácia

Poďme ale pekne poporiadku. Denník bol ladený na staršie verzie operačného systému Windows (XP), od vydania a rozmachu Win 7 a vyšších sa objavili problémy pri inštalácii. Jednou z najčastejších bol nevyhovujúci tvar dátumu a program s ním nedokázal spolupracovať. V nastaveniach dátumu a času vo Windows je nutné zmeniť krátky formát dátumu. Klikni na panel DÁTUM A ČAS (na lište najčastejšie vpravo dolu) > ZMENIŤ NASTAVENIA… > ZMENIŤ DÁTUM A ČAS > ZMENIŤ NASTAVENIE KALENDÁRA > a vybrať príslušný formát dátumu dd-mm-rrrr.

Ak sme toto zvládli, môžeme pristúpiť k samotnej inštalácii CL6-ky. Vývoj programu sa skončil v roku 2009 a je nechaný na dožitie. Aj napriek tomu je to jediná, no vynikajúca alternatíva na vedenie denníku pre CB pásmo. Na stránke www.cbdx.cz/denikcl6  je možné stiahnuť poslednú verziu 6.03. Po mnohých diskusiách sa osvedčilo inštalovať program Deník CL6 do hlavného adresára C:/ alebo do C:/ProgramFiles (x86). Inštalácia vytvorí podadresár ../CBDX/denikcl6. Pre úplné fungovanie programu je potrebné ho zaregistrovať.


Aktualizácia

Skôr ako začneme robiť akékoľvek opravy, stiahneme si aktualizácie databáz do programu – cez menu: NASTAVENÍ > PROVEĎ KONTROLU NOVÉ VERZE… (CRTL+I).

Pri prvej aktualizácii programu (hneď po inštalácii) sa nainštaluje aj posledná vydaná verzia programu – verzia 6.62. Inak ako týmto spôsobom sa k nej nedostanete. Pre overenie verzie vo vašom počítači kliknite v menu na Info > Registrace programu.


Ak vidíte podobné okno ako je toto, máte všetko v poriadku. 

Pri ďalších aktualizáciách program si automaticky stiahne 2 aktualizačné súbory databázy: volačiek a miest / kopcov. Podmienkou je pripojenie na internet. Po stiahnutí aktualizácií spraví indexovanie, ktoré zabezpečuje hľadanie volačky v databázy počas jej vkladania.  V tomto okamihu je program pripravený na písanie denníka, poďme teda na to.


Hlavička denníka

Ak máme spustený program, vytvoríme si nový denník (CTRL + N). Zobrazí sa hlavička denníka, v ktorej musíme vyplniť aspoň povinné polia: názov expedície, QTH (názov miesta) a lokátor. Táto hlavička sa dá kedykoľvek vyvolať a editovať (CTRL + E).  Dovolíme si upozorniť, že propozície niektorých súťaží vyžadujú uviesť všetkých operátorov a zapisovateľov expedície. Toto je to pravé miesto na ich uvedenie. Potvrdíme tlačidlom Hotovo.

 


Vkladanie spojení

Predpokladajme, že sme denník na portejbli písali na papier a doma ho ideme prepisovať do PC. Rozdiel je v tom, že pri každom spojení budeme musieť vkladať aj čas spojenia (ak používame počítač s programom priamo na kopci počas vysielania, čas je doplňovaný automaticky).

Vhodné je pred prvým spojením zakázať automatické vkladanie dátumu (MENU: Nastavenie > Nastavenie programu > Doplňovať aktuálny dátum). Inak sa potrápime pri záverečných úpravách denníka (viď koniec tohto článku).

Ako prvý je v denníku napr. Dušan Dolný Pial. Vložíme čas a volačku: 1705 Dušan. Denník zmení 4-miestne číslo na čas 17:05:00 a z databázy volačiek nám ponúkne všetkých Dušanov aj s ich QTH a lokátorom, ktoré databáza pozná.

Môžeme ďalej pokračovať v manuálnom písaní QTH Dolný Pial, ale môžeme využiť funkciu denníka – vybrať z databázy. Opakovaným stláčaním klávesy F4 vyberieme toho správneho Dušana a potvrdíme medzerníkom. V zápisnom riadku sa zjaví čas, volačka, QTH aj lokátor. Používanie databáz má dve veľké výhody: šetrí čas a zaručuje správny zápis volačky, QTH a prípadného portejblu bez preklepov a chýbajúcich údajov.

Stačí vložiť reporty, napr. 55 57 a celý riadok uložiť klávesou ENTER.

Reporty zapisujeme v tvare 59, 33 a nie s lomítkom 5/9, 3/3 alebo s pomlčkou 5-9, 3-3.

Riadok je podfarbený na červeno, pretože sa jedná o najdlhšie spojenie. Pri zalogovaní dlhšieho spojenia sa podfarbí aktuálne najdlhšie spojenie. Poďme ďalej. Povedzme, že nás volal Fero 1 Žilina. Volačky obsahujúce číslo zapisujeme so spojovníkom: Fero-1 Žilina. Je to preto, aby nevznikali problémy, či daná číslica patrí k volačke, alebo k reportu, prípadne inému číselnému údaju. Fero však vysielal z portejblu, čo musíme v denníku správne vyznačiť. Na portejblové spojenia sa používa /p. Preto zapíšeme 1708 Fero-1 Žilina /p . Program nevloží lokátor Žiliny, hoci v databáze je, ale čaká na jeden z dvoch údajov: miesto portejblu (kótu) alebo lokátor portejblu.

Fero mal u nás slabší signál a počujeme len lokátor JN99KD. Buď sa budeme trápiť a  žiadať protistanicu o zopakovanie názvu portejblu, alebo to riskneme a… Vložíme teda lokátor a program automaticky ponúkne všetky kóty, či mestá a obce (v niektorých prípadoch dokonca aj mestské časti a lazy), ktoré má v databáze s týmto lokátorom. Tiež hneď vypočítava vzdialenosť v km. Ak máme zapísanú aspoň časť názvu, máme väčšinou vyhrané, kótu nájdeme v zozname. V tom horšom prípade len tipneme, odkiaľ asi protistanica vysielala. Každopádne, zápis spojenia v tvare Fero-1 Žilina /p JN99KD je neúplný a teda v súťažiach neplatný…

Pomocou klávesy F4 vyberieme kótu (samozrejme musíme zachytiť názov kóty), vložíme reporty 35 32 a druhé spojenie je v denníku.

Čo ak sme reporty zapísali opačne? Jednoduchá pomoc: stlačíme CTRL + F8 (posledné spojenie sa zobrazí v editovacom riadku, stlačíme dvakrát medzerník (reporty sa prehodia) a potvrdíme ENTER.

Počas roka prebieha niekoľko celoročných súťaží a teda v éteri možno počuť z kopcov viacero jednotlivcov, ale aj expedičných tímov. Ako teda zapísať spojenie s expedíciou? Postup je rovnaký ako pri bežnom spojení.  Spravili sme spojenie s expedíciou Apollo, ktorá vysielala  z Kráľovej hole. Stačí napísať Ex a denník doplní slovo Expedice, dokonca vloží medzeru a čaká, ktorú z expedícií ponúkaných databázou si vyberieme. Doplníme teda ďalšie písmená: Ap a výber sa zredukuje na dve možnosti. Buď celý názov dopíšeme, alebo vyberieme zo zoznamu (F4).

Všetky expedície však majú v databáze uvedený lokátor OO00OO (čo je mimochodom niekde v Mongolsku). Preto je nutné doplniť správny lokátor a portejbl. Kompletný zápis teda vyzerá nasledovne:  Expedice Apollo /p Kráľová Hoľa _1948m KN08BV, k tomu reporty, časENTER. Nadmorská výška nie je nutná, vkladá sa do riadku automaticky vtedy, ak je uvedená pri názve kóty v databáze.

Medzi spojeniami určite nájdeme aj takú volačku alebo kótu, ktorú nám program neponúkne. Nič sa nedeje, stačí správne zapísať to, čo sme počuli z repreduktora vysielačky. Ak chodíme na portejbl pravidelne, tak novú volačku identifikujeme rýchlo. Vtedy sa snažíme zistiť o protistanici aj nejaké podrobnosti, napr. ak je to malá dedinka, tak aspoň okres, najbližšie väčšie mesto.

Veľké mestá sa často nachádzajú na rozhraní dvoch, či viacerých lokátorov. Preto je dobré, zistiť od protistanice aj mestskú časť, alebo aj ulicu. Prislúchajúci lokátor potom dohľadáme v mapách na internete a tým pomáhame tvoriť databázu a udržiavať ju aktuálnou. Pre tvorcov databázy sú práve tieto spojenia a kompletné zápisy veľmi zaujímavé. Každá nová volačka prechádza systémom overenia a zaraďuje sa do databázy. Rovnako pri nových kótach je vhodné zistiť ich presný zemepisný názov aj nadmorskú výšku, ktoré sú dohľadateľné v mapách. Viac o tom v niektorej ďalšej časti seriálu.

Spojenia pribúdajú tak do polnoci, potom väčšina cébečkárov vypína stanice, a tých, ktorí sú na pásme aj ďalej, už máme v denníku. To môže byť čas, pokúsiť sa spraviť spojenie s vodičmi kamiónov, ktorí v kabínach majú CB stanice. Im spríjemníme nočnú cestu a my máme ďalšie spojenie v denníku. Častou chybou však býva zápis: Vlado kamión /m cesta R1, JN98EJ . Chýba nielen domáce QTH vodiča (CB operátora), ale aj upresnenie, kde na ceste R1 sa nachádza.  Ak sa trochu posnažíme, zistíme napríklad, že vodič práve minul výjazd 70 pri Zlatých Moravciach a že domov do Kremnice príde tak za hodinku. A z mapy zistíme správny lokátor JN98EI.  Kompletný prepis z papiera do denníka v počítači potom vyzerá nasledovne:

Ráno sa nám podarí spraviť ešte pár spojení so starými známymi z domácich QTH,  so zápisom spojení teda už nebude žiaden problém. Konečný denník, môže vyzerať aj takto:

Uložené, hotovo. Hotovo?


Posledné úpravy

Ani zďaleka nie je hotovo. Náš fiktívny portejbl sa konal počas víkendu (napr. 2. a 3. 9. 2017), no denník sme písali až doma v pondelok večer počas futbalu v TV. Ak sa pozriete na obrázky, tak nesúhlasí dátum spojenia. Treba ho opraviť. Pri prepisovaní denníka v nastaveniach vypneme automatické vkladanie dátumu ešte pred vložením prvého spojenia. Ak na to zabudneme, môžeme manuálne prepisovať jednotlivé bunky (klikni do bunky a stlač F2, potom oprav a stlač ENTER), výhodnejšie je však použiť ďalšie funkcie programu najmä vtedy, ak je spojení veľa.

Klikneme pravým tlačidlom na ľubovoľné miesto v stĺpci s dátumom a vyber možnosť Doplnenie a odstránenie dátumu > Odstránenie dátumu. Program ihneď vymaže dátumy pri všetkých spojeniach.  Vloženie správneho dátumu je v tom istom menu.

V riadku pre zápis spojenia sa zobrazia čísla spojení a dátumovník. Ak potvrdíme ponúkané údaje, sme tam, kde sme boli. Preto dôsledne vyberieme, ktoré spojenia boli uskutočnené v sobotu (2.9.) a ktoré až v nedeľu (3.9.) Prípadné chybové hlásenia len zrušíme a správne vložené dátumy potvrdíme.

Denník je teda hotový a pripravený na kontrolu. V ďalšej časti si ukážeme, akým kontrolám je podrobený každý denník, ktorý pošleme do banky denníkov alebo organizátorovi súťaže.

 

Autor článku: Marconi Partizánske (SK-424, CL-83)
konzultácie a recenzia: Tomáš mobil Roudnice (CL-31)

Loading

O Marconi PE

Na CB pásme som od januára 1996. Členom Slovenského CB rádioklubu som sa stal v 1997. Som spolu zakladateľom exp. Marco Polo, neskôr exp. Baťovan. Cébečko ma sprevádza takmer všade. V roku 2008 som získal rádioamatérsku koncesiu N a v roku 2010 triedu E so značkou OM4MM. Venujem sa DXingu a kontestingu.
Tento obsah bol zaradený v CB, SPL. Zálohujte si trvalý odkaz.

3 reakcie na Seriál: Problémy s denníkom – 1.

 1. Marek Dynín povedal:

  Ahoj. Do programu som si nahral lokatorobe mapy. Po stlačení F12 sa mi zabrazí aktuálny lokator. To je super funkcia.

 2. Vlasta Záluží povedal:

  Velmi záslužný článek, navíc perfektně vypracovaný. Autor deníku si dal obrovskou práci a pokud se podíváte, třeba na podobné logovací programy pro radioamatéry, kolik českých deníků mají k dispozici? Noví zájemci o CB přibývají a ne vždy se mohou na něco zeptat. Takto se vyhnou podobným potížím. Takže klobouk dolů pro tvůrce i pro propagátory programu.

 3. Vláďa Tři Dvory CL-78 povedal:

  K popisu používání není co dodat, je to popsané víc než dostatečně. Asi by se vyplatilo zdůraznit, že je velice potřebné po každé aktualizaci databází spustit ještě indexaci jinak nemusí fungovat správně. Aktualizace volaček a lokátorů tvoří TmR nepravidelně ale dost často.

  Já nemám na žádném stroji nainstalovaná Windows a tak denik CL6 mám nainstalovaný pod emulátorem Wine. Funguje to bez problému, včetně aktualizací a jen dvě klávesové zkratky nemohu používat jsou už obsazené nadřazeným grafickým prostředím. Šlo by to sice přemapovat ale menu a myš stačí.

  O instalaci a ovládání deníku jsou také na cbdx.cz ke stažení tři soubory do Power Pointu od Fousáče Plzeň. Což jsou soubory prezentací z kancelářského balíku od Mrkvosoftů, spolehlivě ale fungují i pod svobodným kancelářským balíkem LibreOffice, který je zdarma ke stažení a volně šiřitelný.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*