Majstrovstvá SR v práci na CB – Podmienky 2021

edit 31.12.2020 |Po diskusii, ktorá prebehla na internetových stránkach SCBR, sme vo dvojici Marconi Partizánske a Števo Zvolen pripravili Podmienky pre hodnotenie Majstrovstiev Slovenska v práci na CB. Vznikli úpravou propozícií národných rádioamatérskych šampionátov na KV a VKV pásmach.

V ankete, ktorá prebehla na internete, ste sa vyjadrili nasledovne:

Prvá dilema bola, ktoré súťaže započítať?
Zvažovali sme súťaže vyhlasované slovenskými organizátormi (ZCBZ, EBH, FPZ, CBPD), potom súťaže vyhlasované všetkými organizátormi, ale premýšľali sme aj nad možnosťou vybrať z každého ročného obdobia jednu súťaž.
Potom sme dospeli k záveru, že nie každý má možnosť vyraziť na portejbl práve v tom ktorom konkrétnom termíne a sme rozhodnutí započítať všetky jednorazové vyhlásené súťaže, čo nám potvrdilo aj vaše hlasovanie.

Ktoré spojenia uznať a bodovať?
Keďže sa jedná o Majstrovstvá Slovenska, rozhodovali sme sa, či počítať len spojenia medzi slovenskými stanicami alebo všetky spojenia podľa denníka. Nakoniec prevážili tri argumenty: prácna selekcia slovenských spojení zo zaslaných denníkov a možné chyby pri ich triedení; EBH 2020 potvrdil, že aj z východu Slovenska sa dajú spraviť dlhé spojenia za veľké množstvo bodov; hlasovanie verejnosti.

Z akého územia musí stanica pracovať?
So Števom Zvolen sme sa zhodli na tom, že chceme počítať iba denníky staníc, ktoré vysielali zo Slovenska. Ide predsa o slovenský šampionát. Je nám ľúto, že nevieme započítať denníky našich členov (SCBR) ako aj ostatných Slovákov vysielajúcich zo zahraničia (napr. EBH 2020: Skipper Kittsee, Peter Urmince a iní). Na jednej strane by sme ich radi uznali, no na druhej strane pri ich uznaní by sa Majstrom SR mohla stať ktorákoľvek česká stanica (pri všetkej úcte k nim a obdive ich výkonov) pracujúca z územia ČR.

Ako so spojeniami z Fair Play závodu?
Fair Play Závod bol tohtoročnou novinkou a v náročnom počasí vytiahol na kopce veľa staníc. Perfektné! Tieto preteky však tolerovali aj DX spojenia mimo SR a ČR. V ankete ste sa vyslovili, že spojenia mimo SR a ČR do MSR nezapočítavať a tak teda budú platné iba slovenské a české spojenia.

Je pre účely MSR potrebná verejná kontrola denníkov?

Táto otázka vznikla tiež v súvislosti s Fair Play závodom, kde bolo síce zverejnené poradie, no denníky nie. Za výsledky v plnom rozsahu zodpovedá organizátor a nijako ich nechceme spochybňovať, ale aby sme všetkým vedeli dať spätnú kontrolu, koľko bodov kto získal v MSR za dané preteky, prosili sme organizátorov o zverejnenie. Až začiatkom decembra (po zverejnení ankety) sa organizátorom podarilo z databázy webstránky „vytiahnuť“ denníky a zaslať nám ich vo formáte XLS.

V komentároch pod prvým článkom o MSR ste niektorí vyjadrili svoje návrhy na zlepšenie alebo zmenu propozícií. Pokúsime sa na neodpovedať.

Jano Istebné (SK-606)
Rozmýšľam ešte, ako by sa dalo odmeniť súťažiacich, čo vyrazia do terénu aj v náročných podmienkach za zhoršeného počasia. Vtedy býva na pásme menej expedícií a tým aj nižší bodový zisk.
Napríklad vytvoriť nejaký koeficient ktorým by sa vynásobil počet bodov za spojenia v závode. Možnože by to podporilo aj súťaže so slabšou účasťou. Predstavujem si to tak, že by sa číslo X vydelilo počtom súťažiacich v tom ktorom závode. Toto číslo by sa stanovilo po ukončení ročníka a rovnalo by sa počtu súťažiacich na najmasovejšom podujatí. Aby sa nestalo, že koeficient by bol nižší ako 1.

Keďže všetci vyrazia v ten jeden termín, stráca význam nejaké ďalšie odmeňovanie pre zlé počasie alebo štart v iných náročných podmienkach. A to, že či na západe bude teplejšie a na východe chladnejšie kompenzovať “nejakými odmenami“.  To by sa potom zvrhlo na ďalšie triedenie, či súťažiaci vysielal pod stanom, z auta, alebo vysiela len z drôtovej antény alebo smerovky.
Koeficienty resp. násobiče tu byť určite nemôžu, nakoľko tie už sú vo jednotlivých súťažiach ZCBZ, EBH, … a krátiť body ľuďom, len za to, že v závode bolo málo účastníkov je podľa nás ešte väčší krok späť.
Tvoje návrhy úplne totálne menia zmysel súťaže a sú skôr určené pre nejakú novú jednorazovú súťaž.

Mates Brno (SK-816)
1) Slovo majstrovstvá sa mi zo športov spája s podujatím, kde sa jednorazovo a pravidelne schádzajú športovci, aby si merali sily a určili, kto bude majstrom pre daný rok. Takže to, čo navrhujete, mi príde skôr ako “rebríček CBčkárov”, “prehľad celoročnej výkonnosti” alebo niečo podobné. Ako “majstrovstvá” by mi prišlo vhodnejšie pomenovať jedny konkrétne preteky, kde sa stretáva najviac ľudí – u nás sú asi takými neoficiálnymi majstrovstvami buď CBPD alebo EBH.
Nám sa naopak to MSR páči. Opakujeme, že sme tento názov nevymysleli. Presne takto to totiž majú nazvané aj slovenskí rádioamatéri, kde sú MSR v práci na KV a VKV

2) Meranie výkonov, ktoré navrhuješ má šancu zaplniť určitú medzeru v CB činnostiach a súťažiach, ale z môjho pohľadu niekde možno zbytočne kopíruje kritéria, ktoré už opakovane používame, ako je počet km spojení. Mne by sa osobne viac páčilo, ak by takéto hodnotenie bolo založené na schopnosti trvalo vystupovať v popredí na súťažiach. To znamená, že by sa mohlo hodnotiť niečo na štýl Formule 1 (niečo podobné robí na PMR pásme Martin Kbely v Nov Conteste), napr. 15,10,6,4,2,1 za prvých päť miest a 1b za účasť. Alebo percentom poradia v štartovnom poli. V oboch prípadoch by sa dala ešte nejak zohľadniť celková úroveň daného závodu, napríklad súčasnou pozíciou v rebríčku najlepšieho účastníka alebo jednoducho vyhlásiť za viac bodované závody, kde sa presiahne nejaké minimum počtu účastníkov a tak podobne.
Asi si nepochopil náš príklad bodovania, alebo my nechápeme tvoj návrh. Nejde o spočítavanie km. To vo väčšine pretekov robia samotní organizátori. V MSR body získané v jednom preteku premeníme na percentá, pričom víťaz pretekov získa 100%  a ostatní nižší percentuálny podiel podľa počtu získaných bodov. Návrh odmeniť symbolickým bodom všetkých účastníkov sa nám celkom pozdáva, budeme ešte nad ním uvažovať.

3) Tretia vec, ktorá ma napadá je, že predchádzajúce návrhy ignorujú nesúťažiacich, ale že toto by mohlo byť niečo podobné ako bola v ČR “CB Activity”, ak by tam boli všetci účastníci súťaží na pásme, bez ohľadu na to, či sa registrovali v súťažiach alebo nie.
Kategória “Domasedi” bola pred rokmi vytvorená Števom Zvolen. Jej cieľom bolo zvýšenie záujmu o samotné súťaže. Treba si však uvedomiť, že domasedi okrem ZCBZ nikde denník neposielajú. Ako teda zostaviť relevantné poradie? Pokiaľ by začali posielať denníky nastáva ďalší problém. Domasedov je niekoľkokrát viac ako súťažiacich. Kto bude teto denníky vyhodnocovať? My dvaja nevieme investovať do opráv ďalší čas. Domasedi budú teda hodnotení len “CB Aktivity”, čo je v podstate to isté, čo navrhuješ, len v inom šate.

Jano Korňa:
… osobne by som preferoval bodovanie podľa umiestnenia v jednotlivých súťažiach (viackrát na kopci, väčšia šanca na “úspech” aj keby podmienky boli blbé)
Ak by počet štartov bol hlavným kritériom pre popredné poradie, tak budeme mať naraz niekoľko Majstrov SR. Je totiž viac cébečkárov, ktorí absolvovali všetkých 7 pretekov hodnotených v rámci MSR. Percentuálny systém prepočítania bod zrovnáva rozdiely medzi dvoma pretekmi (dobré/zlé podmienky, veľa/málo súťažiacich.)


Podmienky Majstrovstiev Slovenskej republiky
pre rok 2021

 1. Vyhodnotenie sa uskutoční v jednej spoločnej kategórii (jednotlivci aj expedičné tímy spoločne).
 2. Do hodnotenia MSR budú započítané výsledky tých staníc, ktoré sa pretekov zúčastnia z územia Slovenskej republiky a ich súťažný denník bol zaslaný organizátorovi pretekov a vyhodnotený.
  Pre hodnotenie Majstrovstiev SR nie je potrebné opakovane zasielať žiadne denníky, vyhodnocovateľ MSR preberá zverejnené denníky z jednotlivých jednorazových pretekov.
 3. Hodnotiace obdobie je 1. január až 31. december príslušného kalendárneho roka.
 4. Do Majstrovstiev SR sa započítavajú nasledovné preteky:
  1. Zimný CB závod (január)
  2. Éter bez hraníc (máj)
  3. Fair Play závod (jún)
  4. Letní Polní Den ČL (júl)
  5. Slovenský CB poľný deň (august)
  6. Podzimní éter 33 (september)
  7. CB maratón 48 (október)
 5. Bodovanie jednotlivých pretekov:
  1. 100 bodov stanica s najvyšším bodovým ziskom vysielajúca v pretekoch z územia Slovenska.
  2. Ostatní súťažiaci získajú body ako percentuálny podiel k výsledku víťaznej stanice zaokrúhlený na celé body.
 6. Víťazom sa stane stanica s najvyšším bodovým ziskom. Víťazná stanica získa diplom a titul Majster SR v práci na CB.
 7. Vyhodnocovateľom je Marconi Partizánske (SK-424).

Je veľmi ťažké nastaviť propozície tak, aby vyhovovali všetkým vo všetkých oblastiach. Od niečoho sa však musíme odraziť a ročník 2021 začneme s propozíciami uvedenými vyššie. Až čas ukáže, či a ako ich treba upraviť. Ak by sme sa nimi riadili v uplynulej CB sezóne 2020, skončili by Majstrovstvá SR takto:

Ilustračné výsledky MSR 2020

Pri vytvorení ilustračného poradia pre rok 2020 sme nezaradili dva preteky. Denníky Fair Play závodu ako aj CB Maratónu za rok 2020 však doteraz (28.12.2020) neboli zverejnené na webstránkach, alebo v banke denníkov. Preto sme ich do ukážkového hodnotenia za rok 2020, ktoré tu zverejňujeme, nezaradili.

Marconi Partizánske SK-424
Števo Zvolen SK-525


Edit 31.12.2020, 18:00
Po prečítaní komentáru od Jana Korňa doplňujem spôsob výpočtu bodov, ktoré získal Milan Senica do hodnotenia MSR ako kontrolná stanica v súťažiach EBH a LPD:

V EBH Milan Senica vysielal ako kontrolná stanica. Z toho dôvodu som pre hodnotenie v MSR použil jeho denník zaslaný do SPL. Bol to denník vytvorený počas súťaže EBH, a predpokladáme, že Milan by identický denník posielal na vyhodnotenie aj ako klasická súťažná stanica.

V LPD však nebolo možné použiť rovnaký systém (prevziať Milanov denník z SPL, pretože Milan do ligy poslal denník z iného dátumu). Postupoval som teda nasledovne: zo stránky CB klubu Česká Lípa som skopíroval všetky Milanove spojenia, ktoré spravil ako kontrolná stanica AA-xx, “zosypal” som ich do jedného excel súboru a vyfiltroval som z neho maximálne dve spojenia s každou prostistanicou (jedno z 1. etapy a jedno z 2. etapy LPD). Tieto spojenia dali určitý bodový súčet, ktorý by pravdepodobne predstavoval bodový zisk, ak by Milan posielal do súťaže klasický denník ako súťažná stanica.

Určite je potrebné nastaviť podmienky MSR aj v tomto ohľade, aby bolo vopred jasné, ako budú v MSR klasifikované kontrolné stanice vo všetkých súťažiach.

Marconi

Loading

O Marconi PE

Na CB pásme som od januára 1996. Členom Slovenského CB rádioklubu som sa stal v 1997. Som spolu zakladateľom exp. Marco Polo, neskôr exp. Baťovan. Cébečko ma sprevádza takmer všade. V roku 2008 som získal rádioamatérsku koncesiu N a v roku 2010 triedu E so značkou OM4MM. Venujem sa DXingu a kontestingu.
Tento obsah bol zaradený v AKCIE A SÚŤAŽE, AKTUALITY. Zálohujte si trvalý odkaz.

2 reakcie na Majstrovstvá SR v práci na CB – Podmienky 2021

 1. Marconi PE povedal:

  Jano, vďaka za tip, zatiaľ len vložím do článku spôsob, ako som sa dopracoval k Milanovým bodom za rok 2020.

 2. Jano-Korňa povedal:

  -asi by bolo dobre v pravidlach jasne definovat, ako to bude s kontrolkami (ktore: 1- makaju ale klasicky nesutazia, 2-mozu mat vyhodu “zakazanych” kopcov) zo sutazi a ich viacnasobnymi spojeniami. to len tak preventivne, aby sa vedelo a predislo “pocitom krivdy” na konci roku…….mna osobne to netoto……., som rad ked sa plnohodnotne zucastnim EBH.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*