28. ročník CB/PMR stretnutia REMATA

Slovenský CB rádioklub pozýva na stretnutie užívateľov rádiových vĺn REMATA 2022, ktoré sa uskutoční v termíne 22. – 23. apríla 2022  v priestoroch Chaty Poniklec.

Stretnutie sa začína v piatok popoludní, hlavný program je tradične pripravený na sobotu.  Prezentácia bude otvorená v sobotu od ôsmej ráno. Počas celého dňa bude možnosť uhradiť členský príspevok do SCBR, alebo vyplniť novú prihlášku, nebude chýbať burza techniky a príslušenstva. Samozrejmosťou bude aj oficiálny program stretnutia, ktorý pripravuje prezídium SCBR na desiatu hodinu v sobotu dopoludnia.

08:00 Prezentácia účastníkov
10:00 Členská schôdza SCBR
– otvorenie
– voľba návrhovej komisie
– správa o činnosti SCBR
– správa o kontrole hospodárenia
– návrh rozpočtu na ďalšie obdobie
– diskusia a vyhlásenie výsledkov súťaží
– uznesenie, záver

Ak ako členovia SCBR máte návrh na doplnenie navrhovaného programu ČS, oslovte členov Prezídia SCBR. Zároveň už teraz ponúkame priestor v diskusii. V nej môže vystúpiť ktokoľvek a prezentovať činnosť v niektorom regióne súvisiacu s rádiovými vlnami. 

Ďalší program: Po skončení členskej schôdze sa počíta so spoločným obedom, ktorý bude možné si objednať a zakúpiť pri prezentácii. Následne potešíme tých, ktorí stretnutie podporia zakúpením lístkov do tomboly. Samozrejme, potešíme sa aj nejakým cenám, príspevkom z vašej záhrady, komory, špajze a podobne. Opäť si spravíme aj spoločné foto.

Na popoludnie je plánovaný turistický výlet na Kaktus Maják. Tým, ktorí nebudú vládať, zabezpečíme odvoz. Na ďalšie všeobecné informácie týkajúce sa stretnutia vám odpovie Ľubo Nautilus Handlová (SK-021) telefonicky 0903 804173.

Ubytovanie: Rezervácie ubytovania má opäť pod palcom pani Villárová, kontaktujte ju telefonicky na 0902 500900 a nahláste jej, že budete účastníkmi CB stretnutia.

 

Loading

O Marconi PE

Na CB pásme som od januára 1996. Členom Slovenského CB rádioklubu som sa stal v 1997. Som spolu zakladateľom exp. Marco Polo, neskôr exp. Baťovan. Cébečko ma sprevádza takmer všade. V roku 2008 som získal rádioamatérsku koncesiu N a v roku 2010 triedu E so značkou OM4MM. Venujem sa DXingu a kontestingu.
Tento obsah bol zaradený v AKCIE A SÚŤAŽE, SCBR. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*