Záhada menom HAARP

Čo to je vlastne HAARP? Čo vlastne skúma? Dá sa jeho signál zachytiť?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program_site.jpg/300px-High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program_site.jpg Doslovný preklad tejto skratky znie High frequency Active Auroral Research Program. Zariadenie je umiestnené severovýchodne od Gakony na Aljaške. Jeho polohu a satelitný snímok si môžete sami overiť cez Google mapy (stačí do vyhľadávania zadať HAARP). Oficiálne sa program zaoberá výskumom vyšších vrstiev atmosféry (ionosféry). Zariadenie vysiela niekoľko miliónov Wattov rádiového a mikrovlného žiarenia do týchto vrstiev. Toľko k oficiálnej verzii prezentovanej pred verejnosťou.

Program Haarp je však spojený aj s rôznymi konšpiračnými teóriami. Medzi najznámejšie patrí tvrdenie, že HAARP je zbraň, ktorá dokáže meniť počasie, či dokonca myslenie ľudí. Popri činnosti HAARP-u boli po celej planéte hlásené rôzne pozorovania záhadných paranormálnych, svetelných, či zvukových anomálií. Keď zalovíte trošku v pamäti, tak si určite spomeniete na záhadné nevysvetliteľné zvuky ozývajúce sa po celej Zemi. Hlásení a pozorovaní bolo naozaj veľa a sú zdokumentované na video portáli Youtube. Slovensko nie je výnimkou. Medzi ďalšie tvrdenia patrí napríklad aj to, že zariadenie pracuje aj ako OTH (over the horizon) radar. Podobný bol prevádzkovaný po názvom Ruská Duga (ruský ďateľ), avšak ten svoju činnosť ukončil v 80-tych rokoch minulého storočia.

Mne sa podarilo pomocou 86,5 metra dlhej horizontálnej antény (long wire) a prijímača SDR zaznamenať záhadný signál pochádzajúci s najväčšou pravdepodobnosťou práve zo zariadenia HAARP. Čo všetko dokáže HAARP spôsobiť a ako bude ovplyvňovať dianie na našej planéte? To sú otázky, ktoré pravdepodobne nikdy nebudú úplne zodpovedané.

Mišo Ohaj, SK-798

 3,591 total views,  2 views today

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.